Spelregels van bridge

Bridge wordt wereldwijd gespeeld volgens dezelfde regels. Dat maakt de sport ook zo populair. Kennis van deze regels is wenselijk. De regels hebben betrekking op hoe we het spel zouden moeten spelen. Maar ze hebben ook betrekking op ons gedrag als bridger.

Het niveau van die kennis van de regels verschilt enorm. Dat varieert van weten dat er regels zijn tot zeer diepgaande kennis over die regels voor arbiters. Op deze pagina willen we jullie informatie aanbieden die aangepast is aan jouw eigen kennisniveau.

Opfrissen van kennis voor iedereen. Filmpje van de Nederlandse Bridge Bond.
De Nederlandse Bridge Bond heeft in 2017 een zeer instructief filmpje gemaakt over de bridgeregels onder de titel: Hoe hoort het eigenlijk?
Eerst wordt er een spel gespeeld vol fouten. Probeer ze te vinden.
Daarna wordt dat spel herhaald, steeds met de vraag:  “goed of fout”? Het antwoord wordt gegeven mét uitleg. Erg de moeite waard!
Klik HIER om het filmpje op te roepen. Klik daarna op het pijltje naar rechts (links onder in het scherm) om de film te starten. Veel kijkplezier.

Wat iedereen die bridge speelt MOET weten staat in De Gids Voor Bridge
Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer. In de Gids voor Bridge staan uitsluitend de regels die elke bridger aan tafel moet kennen om correct en met plezier te kunnen bridgen. Dus zonder de noodzakelijke tekst en regelgeving voor arbiters. Daarom is het ook een zeer leesbaar boekje geworden. Het boekje is uitermate geschikt om de leden van de vereniging op een prettige manier voor te lichten over de correcte gang van zaken aan tafel. Eigenlijk zou ieder (nieuw) lid van een bridgevereniging dit boekje moeten kennen, als een soort ‘bridgevaardigheidsbewijs’.
Klik HIER voor de gratis pdf-versie van De Gids Voor Bridge.

De spelregels zelf
De spelregels zijn in 2017 voor het laatst volledig herzien.
Klik HIER om toegang te krijgen tot een volledige en gratis digitale versie van de spelregels. Met duidelijke toelichtingen.