Documenten

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van een aantal documenten van MaBri.

  • Aanmeldingsformulier nieuwe leden/Wijziging gegevens bestaande leden:  klik hier
  • Afmeldtelefoon:  klik hier voor een handleiding
  • Privacyverklaring versie juli 2018:  klik hier
  • Formulier Opzet Zitting:  klik hier
  • Handleiding bij formulier Opzet Zitting: klik hier
  • Rooster van aftreden bestuursleden:  klik hier
  • Spelreglement:   klik hier
  • Statuten van Bridgeclub MaBri:  klik hier