Actueel voor leden

Last van een virus?

In onze moderne tijd denken de meeste mensen bij deze vraag aan een virus op hun computer. We kunnen er dagelijks over horen en lezen. En gelukkig kunnen we ze inmiddels heel effectief voorkomen en bestrijden.

Bridgers zullen zeggen: “Ik ben geraakt door het bridgevirus”. Door de liefde voor het nobele en sociale bridgespel. Gelukkig zijn er weinig middelen om dit virus te voorkomen.

En dan die andere virussen. De veroorzakers van virusinfecties. We hebben er ons leven lang mee te maken. Daar kunnen we veel tegen doen, maar we lijken die strijd niet ècht te kunnen winnen. Naarmate we ouder worden krijgen we er vaker mee te maken.

Je kunt op verschillende manieren besmet raken met een virus. Een belangrijke oorzaak loopt via de longen of het maag-darmkanaal. Je kunt bijvoorbeeld ziek raken door de lucht in te ademen die iemand anders heeft uitgeniest of uitgehoest. In die lucht zitten dan virussen, die vervolgens bij jou een virusinfectie veroorzaken. Als je vervolgens zelf gaat niezen of hoesten kun je anderen besmetten. Ook kunnen virussen via je handen of eten je maag-darmkanaal binnenkomen en je zo infecteren.

Bridgers zijn erg aan blootgesteld aan deze omstandigheden. Je zit redelijk dicht opeen waardoor de kans op het inademen van besmette lucht voor de hand ligt. En er gaat veel materiaal (kaarten, bridgemates, enz.) van hand tot hand.

Om verspreiding van virusinfecties te voorkomen kun je het volgende doen: 

  • Was regelmatig je handen. 
  • Hoest en nies in je elle boog. 
  • Gebruik wegwerpzakdoeken.

En tot slot de meeste vervelende maatregel, maar de meest effectieve is: ben je drager van een virus, blijf uit de buurt van (kwetsbare) anderen. En dat betekent dat bridgers soms een zitting moeten overslaan uit respect voor de gezondheid van clubgenoten! Een sociaal aspect en wellicht een aspect van de etiquette van de bridgesport is dat een speler met een besmettelijke aandoening even een stapje terug doet.

Aanpassing spelreglement

Het bestuur heeft besloten tot een aanpassing van het spelreglement.
In geval een paar afwezig is en zich niet heeft afgemeld voor de zitting, krijgt dat paar een arbitrale score die gelijk is aan de laagste score in de betreffende zitting in de lijn waarin het paar zou spelen.

 

Waarom moet ik eigenlijk (in het seizoen) al om 13: 20 uur aanwezig zijn?
Je zou kunnen zeggen dat onze bridgemiddagen om 13:30 uur beginnen en dat als je er om 13:29 uur bent jij je toch precies aan de afspraken houdt. Dat is op zich wel juist maar de techniek om de zitting goed te doen verlopen stelt ook zo zijn eisen. Hoe werkt dat?

Elke zitting wordt voorbereid door de TC in overleg met de wedstrijdleider. Op basis daarvan worden loopbriefjes gemaakt. De TC moet daarna afwachten of iedereen die ingepland is, zijn of haar briefje daadwerkelijk komt ophalen. Als dat het geval is, kan de TC heel eenvoudig de voorbereiding van de zitting afronden en kunnen we fijn op tijd gaan bridgen.

Maar mensen die onverwacht afwezig zijn, gooien roet in de organisatie van de middag. De voorbereiding klopt dan niet meer en de TC moet de zitting opnieuw opzetten. En dat kost natuurlijk even tijd. Vandaar: als iedereen vroeg komt en we constateren een onverwachte afwezigheid van 1 of meer paren, dan heeft de TC de tijd om de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen en nieuwe loopbriefjes te maken.

Kom dus ruim op tijd!!!!!
Leden en Wachtlijst

We hebben momenteel 64leden.
Het bestuur heeft besloten het maximum aantal leden te bepalen op 60 leden. Door bijzondere omstandigheden wijken we momenteel incidenteel naar boven af. Door verloop zal het aantal van 60 weer bereikt worden.