Wie zijn wij

Algemeen

De bridgeclub MaBri Nunspeet (maandagbridge) is opgericht op 1 september 1985 en heeft voor haar spelactiviteiten onderdak gevonden bij de Stichting Welzijn Nunspeet (SWN). Wekelijks wordt er op maandagmiddag gebridged in de recreatieruimte van de SWN. De sfeer is ontspannen en gezellig. Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. Uiteraard wordt wel geprobeerd zo’n hoog mogelijke score te behalen.

Het maximum aantal leden is gelet op de grootte van de speellocatie op 60 gesteld. Gezien het grote enthousiasme voor het lidmaatschap is er momenteel een wachtlijst voor nieuwe leden. Bovendien moeten degenen die lid willen worden woonachtig zijn in de gemeente Nunspeet

De club maakt gebruik van Bridgemates. Hierdoor is het handmatig invullen van de scorekaartjes niet nodig en is de uitslag nagenoeg direct na afloop bekend. De deelnemers met een ons bekend e-mailadres krijgen die uitslag thuis toegestuurd. De uitslag wordt uiteraard ook op deze website getoond.

Speellocatie:
Veluvine
Recreatiezaal van Stichting Welzijn Nunspeet (SWN)
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet.

Kamer van Koophandel:

Registratienummer = 67278434

 Competitie

In de maanden september tot en met mei daaropvolgend spelen we bridge op competitiebasis.

Om de competitie te bevorderen wordt er in twee lijnen gespeeld, de gele- en de groene lijn.
Er worden per seizoen 6 competitierondes van elk 5 speelmiddagen gehouden. Na elke ronde promoveren en degraderen enkele paren.
Tussendoor zijn er enkele middagen met vrij bridgen of speciale drives (zoals de Kerstdrive en de Slotdrive).

Deelname aan het bridgen in de maanden september tot en met mei is voorbehouden aan leden.

Zoals veelal gebruikelijk bij bridgeclubs, hoeft u zich voor deelname aan een zitting voor de competitie en voor het vrij bridgen niet aan te melden. Er wordt immers automatisch verondersteld dat u meespeelt. Mocht u verhinderd zijn, meld u dan tijdig af door dit te noteren in het schrift dat op de tafel bij de ingang van de zaal ligt.
Of bel tijdig: zie onder de knop Contact.

Voor enkele speciale drives moeten de  leden zich opgeven. Informatie daarover wordt tijdig gegeven, onder andere via deze website.

De uitslagen van de competitiezittingen, -rondes, de vrije bridgemiddagen en de speciale drives vindt u onder de knop: “Uitslagen”.

a
Zomerbridge

In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt er geen competitie gespeeld. Wel wordt er voor de liefhebbers in die maanden -op de eerste en derde maandagmiddag van de maand- een zomerbridge georganiseerd. Hierbij is iedereen welkom, leden en niet-leden. Niet-leden betalen een kleine vergoeding van € 3,00 per persoon per middag.
Zie voor de speeldata de Agenda.
De uitslagen van de zittingen van de zomerbridge vindt u onder de knop: “Uitslagen”.

U hoeft zich voor deelname aan de zomerbridge niet van te voren aan te melden. Zorg wel dat u op de betreffende maandagmiddag om uiterlijk 13:15uur aanwezig bent om u in te schrijven. Inschrijvingen geschieden in volgorde van aanmelding

Het maximum aantal deelnemers bedraagt per middag dat we zomerbridge spelen 44.